Bu alanda üst yünetici takımı ile ilgili açıklama metni olacaktır.